Regulamin sprzedaży biletów

1 Sprzedaż on-line
1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi FUNDACJA PRZYSTAŃ BLISKO, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 115A, NIP: 8133794606, Regon: 381630272, KRS: 0000754198 dalej jako Organizator.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.festiwalrelacji.pl:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
5. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
6. Płatności za bilety można dokonać przelewem bankowym na rachunek Fundacji Przystań Blisko lub poprzez system szybkich płatności, które obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o., właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: [email protected].
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Przelewy24.
11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
12. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 1 dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 • 2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów
 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.

1.1 W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać potwierdzenie zakupu na adres e-mail Organizatora: [email protected] oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

 1. Organizator zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena zakupu biletu. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety.
 3. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (potwierdzenie, faktura).
 4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 5. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie jest możliwe w miarę dostępności miejsc najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: [email protected].
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 

 • 3 Ochrona danych Kupującego
  1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
  2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
  3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
  4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 • 4 Postanowienia końcowe
  1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  3. Wszystkie informacje na temat wydarzenia opublikowane zostały na stronie www.festiwalrelacji.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzenia.

 

Kontakt

Napisz wiadomość

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search